disscuss print

Kurumsal Şirketlere Kurumsal Hosting - Bilgi ve sipariş için Tıklayınız...

İyi Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal ;İYİ PARTİ nin hedeflerini anlattı..

İyi Parti Şişli İlçe Başkanı Ahmet Ünal ;İYİ PARTİ nin hedeflerini anlattı.._resim
İyi Parti Türkiye'ye ve coğrafyamıza iyi gelecek ve tüm kötülükler sona erecek. Pekala İyiliğin yok edeceği kötülükler neler mi? İşte iyi parti iktidara geldiğinde yok edilecek kötülükler: Gelir dağılımda ki eşitsizlik


EKONOMİK KRİZ SONA ERECEK

Son 14 yılın en yüksek işsizlik ve eflasyonunun yaşandığı ülkemizde cari açık ise son 15 yılda %500 arttı. Dolar sadece son 1 yılda Türki Lİirası karşısında %21 değer kazandı yani develüe oldu. Bütün bunlar siyasi iktidar ne kadar saklamaya çalışsa da, halkımıza yansıyan ve halkımızın yaşadığı ekonomik krizin varlığını işaret eder. Bütün bunlara birde gelir dağılımda ki eşitsizlik eklenince durum vatandaş için katlanılabilir olmaktan çıkmıştır. Derhal inşaat endeksli sanayi üretiminden uzak bu sistem terkedilecek ve istihdama dayalı sanayileşme sistemi ile yukarıda bahsedilen sorunlarımız çözülecek. Zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan orta direği yok eden bu düzen İyi Parti ile sona erecek.


VATANDAŞ ile DEVLET ARASINDAKİ HASRET SONA ERECEK

Eğitim ve Sağlık bir ülkenin vatandaşları ile arasında ki en temel bağdır. Nesillerin zihinsel ve fiziksel olarak gelişebilmeleri için devletin bu iki alanda da tüm vatandaşlarına eşit ve en kaliteli hizmeti sunması gerekmektedir. Ülkemizde ise Siyasi iktidar son 15 yılda uyguladığı yanlış politikalar ile maalesef devletin bu iki alanda ki varlığını, üstelik anayasada ki sosyal devlet ilkesine de aykırı olarak özel teşebbüse bırakmıştır. Siyasi iktidar bu politikaları ile kaliteli eğitim ve iyi sağlık hizmetlerini sadece nüfusun küçük bir zümresini oluşturan varlıklı kimselerin sahip olabileceği bir ayrıcalık haline getirmiştir. Oysa ki eğitim ve sağlık vatandaşlar için bir ayrıcalık değil devletin vatandaşlarına karşı vermek zorunda olduğu kutsal hizmetler olmalıdır. İyi parti ile devlet her iki alanda da vatandaşının yanında yer alacak, vatandaş devletine kavuşacak.EĞİTİM SİSTEMİNDE Kİ BELİRSİZLİK VE KALİTESİZLİK SONA ERECEK

15 yılda 16 kez değişen eğitim sistemindeki bu belirsizlik ve laçkalık sona erecek. Geçmişine, geleneğine bağlı ve aynı zamanda da modernize edilerek çağdaşlaşacak eğitim sistemi ile Türk gençliği geleceğe emin adımlarla ilerleyecek. Devlet okulları baştan aşağı modernize edilerek eğitim seviyesi yükseltilecek ve vatandaşlarımız özel okulların ağır maddi yüklerinden kurtarılacak.

ADALETSİZ ADALET SİSTEMİ SONA ERECEK

Güçlüleri koruyan, rüşvetin kol gezdiği ve halkımız nazarında güvenini tamamen yitiren adalet sisteminin yerine mazlumları, mağdurları, haklıları koruyan adalet sistemi gelecek. Yargıda senin adamın benim adamım dönemi sona erecek, liyakat endeksli kadrolar gelecek. Yürütmenin yasama üzerindeki gölgesi yok edilerek, Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanacak.

KADINLARIMIZIN MARUZ KALDIĞI SALDIRILAR SONA ERECEK

Modern kadına kaportası bozuk araç benzetmesi yapan zihniyet gidecek. Kadınlarımıza karşı fiziksel veya psikolojik şiddete yönelen her kişi hukuken hakettiği cezayı alacak. Kadınlarımızla el ele kurduğumuz Cumhuriyeti onlarla el ele yükselteceğiz. Kadınlarımızın toplumun her kademesinde ki görünürlüğü artacak.

SAĞLIK SİSTEMİNDE TEKELLEŞME SONA ERECEK

İyi bir sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızı, tekelleşen ve maddi anlamda sınırları zorlayan özel hastanelere yönlendirerek onları buna mahkum eden sistem sona erecek. Devlet hastaneleri ve sağlık sistemi modernize edilerek vatandaşımıza en iyi ve en ucuz sağlık hizmeti bizzat devleti tarafından verilecek.

DEVLET DEĞERLERİNİN BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİ SONA ERECEK

Özelleştirme adı altında onlarca yıllık devlet değerlerinin yandaş isimlere peşkeş çekilmesine son verilecek ve son 15 yıldaki tüm özelleştirmeler inceleme altına alınacak. Devletin ve dolayısı ile kamunun mallarının kimlere ve ne şekilde satıldığından vatandaşlarımız haberdar olacak.

DEVLET KADROLARINDA NEPOTİZM SONA ERECEK

Devletin her kademesinde ki Nepotizm yani akraba veya eş, dostun liyakatına bakılmaksızın göreve getirilmesine son verilecek. Kimsenin Ankada'da ya da şu veya bu partide dayıya ihtiyacı olmayacak. Cemaatlerin bakanlıklara sızma faaliyetlerinin önüne geçilecek. Tamamen liyakat endeskli devlet kadroları oluşturulacak.

SİYASAL İKTİDARIN MEDYA TEKELİ SONA ERECEK

Demokrasilerin yasama, yürütme ve yargıdan sonraki en büyük gücü olan Medyanın üzerindeki siyasi iktidar baskısı ve tek seslilik sona erecek. Özgür ve çok sesli medya ile vatandaşlarımız haberleri farklı seslerden ve doğru olarak alma imkanına kavuşacak.

DİL, DİN VE IRK ENDESKLİ ve KAVGA DİLİNİN HAKİM OLDUĞU SİYASET SONA ERECEK

İnsanoğlu doğarken dilini, dinini ve ırkını seçemiyor. İnsanların doğarken seçemediği şeylerin üzerinden siyaset yapılarak ayrımcılığa uğramasına veya ötekileştirilmesine son verilecek. Düşman yaratan, şeytanlaştıran, komşuyu komşuya kırdıran kavga dilli siyaset sona erecek. İnsaniyet, dostluk ve kardeşlik temelli siyaset dili hakim kılınacak.

DİN-İNANÇ EKSENLİ YAKLAŞIM SONA ERECEK

Siyasetçilerin dini ve dindarı dini söylemlerle suistimal etmesine son verilecek. Dincilerin dine zarar vermesine izin verilmeyecek. Laik devlet ilkesinin gereği olarak devlet tüm inançlara eşit mesafede olacak. Cami, cemevi, kilise ve diğer tüm ibadethaneler devletin koruması altında olacak ve birisi diğerinden üstün kabul edilmeyecek.


Fotoğraf Galerisicomputer Haber Sitelerine Özel, Hızlı Güvenli Server - Bilgi için Tıklayınız

Bu haber 10/01/2018 tarihinde eklenmiştir.

Yorum Yaz

Bilgileriniz
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
captcha
 
Authors